مرکز بهداشت شهرستان اندیمشک
مرکز بهداشت اندیمشک
آقای عابدین درخوش
متصدی امور دفتری
مقطع تحصیلی  :  سیکل                                                                      

سابقه کار  : 27 سال                                                                      
    

نوع استخدام: رسمی                                                                

نام گروه: دبیرخانه
تلفن تماس: 222داخلی4-42630403       بازگشت           چاپ چاپ         
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز بهداشت شهرستان اندیمشک می باشد

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8