مركز خدمات جامع سلامت شهری روستایی آزادی

خدمات ارائه شده در این مرکز :

v   خدمات پزشکی

v   خدمات مامایی

v   خدمات آزمایشگاهی

v   خدمات دارویی

v   خدمات بهداشت عمومی

v   خدمات دندانپزشکی


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز بهداشت شهرستان اندیمشک می باشد

V5.1.0.0