مركز خدمات جامع سلامت شهری شماره 2
آدرس : کوی شهدا خیابان شهید آوینی جنب پمپ آب

خدمات ارائه شده در این مرکز :

- خدمات پزشکی

- خدمات مامایی

- خدمات بهداشت عمومی

- انجام تست سالک و کرایوتراپی

- انجام تست هایپوتیروئیدی جهت نوزادان


آدرس : کوی شهدا خیابان شهید آوینی جنب پمپ آب


برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0