مركز خدمات جامع سلامت شهری شماره 3 (رسالت)
آدرس : کوی رسالت خیابان لاجوردی بین خیابان عاشورا و راه آهن ، جنب دبیرستان لاله


خدمات ارائه شده در این مرکز :

- خدمات پزشکی

- خدمات مامایی

- خدمات بهداشت عمومی

 

آدرس : کوی رسالت خیابان لاجوردی بین خیابان عاشورا و راه آهن ، جنب دبیرستان لاله

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0