مركز خدمات جامع سلامت شهری شماره4
آدرس : انتهای خیابان شهید دزفولی جنب دبیرستان کارودانش امیرکبیر

خدمات ارائه شده در این مرکز :

- خدمات پزشکی

- خدمات مامایی

- خدمات بهداشت عمومی

- برگزاری کلاس های آموزشی جهت زنان باردار

- آزمایشگاه سل شهرستان اندیمشک

 

آدرس : انتهای خیابان شهید دزفولی جنب دبیرستان کارودانش امیرکبیر

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0