مركز خدمات جامع سلامت شهری شماره 1(دكتر خیرالهی)
آدرس : خیابان شریعتی نبش بلوار طالقانی


خدمات ارائه شده در این مرکز :

- خدمات پزشکی

- خدمات مامایی

- خدمات آزمایشگاهی

- خدمات بهداشت عمومی

- خدمات دندانپزشکی

- مشاوره قبل از ازدواج

-  مشاوره بیماری های رفتاری


آدرس : خیابان شریعتی نبش بلوار طالقانی


برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0