خانه بهداشت دشت لاله
آدرس : بخش الوار گرمسیری ، دشت لاله


خدمات ارائه شده:

1- خدمات سلامت خانواده

2- خدمات بهداشت عمومی

3- خدمات مامایی

4- خدمات بهداشت محیطآدرس : بخش الوار گرمسیری ، دشت لاله


برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0